Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Sanatoryum Anaokulu
Ankara - Keçiören Anaokulları
Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Sanatoryum

Yetkili Adı:
Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Sanatoryum

Telefon Numarası:
Üyeliği Aktif Değildir

Fax Numarası:
Üyeliği Aktif Değildir

Gsm Numarası:
Üyeliği Aktif Değildir

Adres:
Üyeliği Aktif Değildir

İl - İlçe:
Ankara - KEÇİÖREN

Web Adresi:
Üyeliği Aktif Değildir

Mail Adresi:
Üyeliği Aktif Değildir

Üyelik Bitiş:
28.03.2014

Tüm Sitelerde:
35455

Bu Sitede:
3180
Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Sanatoryum Resimleri
Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Altınpark - Ankara - Sanatoryum Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Altınpark - Ankara - Sanatoryum Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Altınpark - Ankara - Sanatoryum Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Altınpark - Ankara - Sanatoryum Gülbahçesi Okulöncesi Eğitim Kurumları - Altınpark - Ankara - Sanatoryum
Neden Gülbahçesi

Okul öncesi eğitim insan yaşamının temelini oluşturur. Sağlıklı, mutlu, üretken insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. 

Okul öncesi eğitimi, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlayabiliriz. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Çocukların özelliklerini bilmeden verilen eğitim, hem güçtür hem de tamamen tesadüflere kaldığı için hata yapılmasına ve istemeyerek de olsa onların zarar görmesine yol açabilmektedir.

Gelişim hızlarının çok yüksek olduğu okul öncesi dönemde, çocuklar henüz kendi gelişim özelliklerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve gereksinimlerini tanımadıklarından, duygu ve düşüncelerini ifade etme güçlüğü içinde olduklarından, onlarla ilgilenen yetişkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca çocuklar evde kendisine sağlanamayan eğitim imkanlarına ulaşmaya ve düzenli bir eğitim programına katılma şansına sahip olabilmektedir. Kendi kendine yeme, giyinme, kendi işini kendi görme alışkanlıkları edinir. Böylece bağımsızlığa doğru adımlar atar. Okul öncesi eğitimin en iyi yönü çocuğa koruyucu bir ortamda sağladığı özgür davranma olanağıdır. Kurumlarımızda çocukların fiziksel gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamını sağlamak, dilin gelişmesine ve kullanılmasına imkanlar sağlamak, ayrıca İngilizce öğretimiyle ileriye dönük eğitim hayatında başarılı olmasını sağlama, öz bakım becerileri ( temizlik, giyinme vb.) kazandırmak, bedensel becerileri geliştirmek, kendi ayaklarının üzerinde durabilen, bağımsız bireyler olabilmeleri için destek olmak, yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını o zihinsel, duygusal ve sosyal yönden yeteneklerine göre ortaya çıkarmak oyun oynama ve arkadaşlık ihtiyacını gidermek, ilköğretime hazırlamak gibi bazı önemli amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmada ve çocuklarımızın her bakımdan sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde okul öncesi eğitiminin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Var mısınız bizimle beraber geleceğin ufku açık, kendine güvenen 21. yüzyılın hızla değişen şartlarında milli ve manevi varlığını koruyan, kültürel değerlerini benimseyen, olumlu kişilik temellerinin atılmasına yönelik eğitim anlayışı içinde her çocuğun kendine özgü nitelikler ve yeteneklerle doğduğu kabul edip; çocuklarımızın sahip oldukları değerleri özgürce ifade edebilecekleri, geliştirebilecekleri ve yeni yetenekler kazanabilecekleri ortamlar ve olanaklar hazırlamaya.